Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot ïöé gï. óp een 3 ft. Zep. • fo \ 6 — ■

boven 100 gl. tok ?.oo 6 ft. —* - o : te ■

boven 200 gl. tot 600 12 ft - o : 17 ■

Boren 6co gl. ïoi acco .24 ft —» - 1: 12—■ l>oven aoca gl. opeen 48 ft. — - 3 : 4—• • Obligaüen van Bekeringen, met Eorgtogtcn, Echte- ■ Luyden &c. gcK-guleeit ah boven. Op een Zegel vat 12 ft. kg£ f o : 19-** ■ Öp een —— *a-v 24 ft. — - j ; js — ,

Op een van a% ft. •— - 3 . 4— .

De EinnelandfciLe w.iftelorieven en geaccepteerde : Afilgnatien op tyd , moeten de Zegels gereguleert l worden gdyk de Oblig&tkn.

Poluften van Aiïürantie.

• Minder dan 200 g\ op een 3 ft. Z. ƒ o : 8** van 200totonder soogl. 6 ft. — o : 12 — van 500 tot onder iboogl. t2ft.—• r : o — van rooototonder ioooo gl. 24ft:—- 1 : 15 —*

«li van iöooo gl. en daarboven 48 ft.3 : 6—■

25 Poluffen a 3 ft. koften — ƒ 9 : i$ —

25 dito a 6ft. ' ■■' 14 : 5—*

25 dito a f2ft. ■ 24 ♦ o—-

25 dito a 24ft» -— 1 43 • o-*-

'jfclle Cognofcementea op Zegels

van 3 ft. koften. «■ ■ ■ ■ ƒ o : y : $

Contraden.

J}e Minuten van rroteften,lnfinuatien, Aticftatien» 1 Certificatie^, Procuraticn ad negoih, Chertepartyen, Bcdemaryen, moeten zyn op een Zegel van

12 ftuiv. —" ~ ■'— ——— ƒ o ! 16 —

<Gedrukte Bodemarye Brieven ■m«w«*< 0:18 — KB, Hiervan uitgezonden de Minuten fan Protefteu vaaWiiel, aic de Ordonnantie A«ic»1 6»»'

Sluiten