Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEGELS

Met de vyfde Verhooginge, tot welke

prys dezelve worden verkomt,

r Zegel a 3 ft- koft - _ f o : 5 —

1 a 6 ft. — _ _ q • $ _

1 a li ft. — _ _ c ; ïö —

r a is ft. — _ - 1 : o —

1 3 24 ft. _ _ 1 ; IJ —

1 a }o ft. — _ _ 1 : 18 —

1 a 48 ft. — _ _ 5 : a *

1 a 3 gl. — _ - 3 '•• 17 —

ï a 4 gl. — - - 5 ; o —

1 a 6 gl. — - _ 7.13 —

F a 8 gl. — - - 10 : a —

I a 9 gl. — - - n : g —

1 a ia gl — - - r5 : G —

i a 16 gl. — - - 20 : o-

x a 18 gl. — - - 22 : 10 —

1 ■ a 24 gl. — - - ,9 . iS

Huur Cedttllen. Van H»i2en, Landen, Scheepen &c. alle de

Jaaien Huur by een gerekent. Tot 50 gl. op een 3 ft'. Zegel - ƒ o : 5-, boven 50 gl. totioogl opeenóft.Zeg. o: 10 — 100 gl. en daarboven 12 ft. — o : 17 —

boven 200 gl tot 600 24 ft. ■ 1 : 12 ,

600 gl. en daarboven 3 gl*.— 3 : 18 —

boven 1000 gl. tot 2000 gl. tg] 7 % 74 —

boven aoeo gl.tot bep.ed.3cc0 gl. j g). 10 : 4 —

boven 30*0 gl, tot 4000 gl. 12 gl.— xj : 6 —

boven4ooO gl. tst 6«oo gl. iögl 20 : 3 —

bovenöooo gl. tot iswoo gl. ig gl.— 22 : 14—. Iboven nooogl. op een —- £4 gl.— 30: o~ De Huurders moeten hebben Copyen van Huur! Cedullenopöftiiiv. Zegels, tenwaare de Huur-Cei|)du!l.e zelfs was op een j ftuiv. Zegel, dan behoeft de ;.Copye©okiïiethoogeü dan rans tiujv.tezyn.

Sluiten