Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Obllgatïeru

"Tot loc gl. op een 3 ft. Zegi ƒ « s 6 «m fcoven ioo gl. tot 200 tf ft. — o : to — boven zoo gl. tot 6oo 12 ft. — ö : 17 — boven 6eo gl. tot 2000 24 ft. 1 '- n —

boven de ïooo gl. op een 48 ft. — 3:4-** öbligatien van Beleeningen, met Borgtogten, EchteLuiden &c. gereguleert als boven Op een Zegel van 12 ft. koft — ƒ o : ip —

Op een van 24 ft. — 1:15 —

Op een van 48 ft. — —- 3:4 —

De Binnelandfche Wiffelbrieven en geaccepteerde Aflïgnatien op iyd, moeten de Zegels geieguleeit worden gelyk de Öbligatien.

r Poluflen van Aflurantie.

Minder dan 200 gl. op een 1 ft. Z. f • t * —» van 200 tot onder 500 gl. 6 ft.— o: 12" —• van 500 tot onder ieoogl.i2ft. — 1 : o — van loco tot onder 10000 gl 24ft.— 1 : 15 — en van 10000 gl. en daar boven 4«ft — 3 6 —

25 Poluflen a 3 ft- koften f 9 : 15 —

2ï dito a 6 ft. ■ ■ ' : : —

25 dito a 12 ft. 24 : ° "*

aj dito a 24 ft. • * 4* *• 0

Alle Cognofeementen op Zegels

van 3 ft. kosten. ƒ © s 5 : 8

Contracten.

De Minuten van Protefren, lnfinuatien ..Atteftatie*, Cenificatien. Procuratien ad n.gotta9 Chettepar,yen , Bodema,y.en, moeten zyn op een Zegd van

12 ftuiv. —; ƒ • *

Gedrukte Bodemarye Brieven - ' o 1» KB. bier van uitgezonden de Minuten van Froteftca van Wifiel, aie de Ordonnantie Alticul fot

Sluiten