Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TfanrpoïtetU yin Öbligatien, A&ienin de Ooft - Indifché <• Compagnie, &c.

Tot xcoo gl. op een 24 ft. Z. ƒ I : n —• boven 1000 gl. tot2coo 48 ft. — 3:0 — boven 2000 tot 4000 3 gl —* 3 ; 16 —* boven 4000 tot 8000 4 gl. — s : o —« boven 8000 tot izcoo 6 gl. — 7 : 11 —■<~ boven 12000 tot 18000 0 gl. — 11 : j —• boven 18000 tot 25000 12 gl. —• 15 : o —• boven 25000 tot 35000 iö- gl. — 20 : o —• boven 35C00 tot 50000 18 gl. — 22 : 10 —' boven de 50000 guldens 24 el- — 29 : 14 —

Doch het zegel van de Traniporten van de A&ien in deOoft-Indifche Compagnie, zal worden geieekent na hst Oud en Origineel Ingelegt Capitaal.

Lees-Cedullen. By die Begraaffc rullen en Bruiloften te gebruiken

voor die gegoed zyn

icoo gl, en daarboven op een 6 ft Z. f o : 9 mm 3000gl.en d'aai boven op een ixlt — o ; 16 — «000 gl en daar boven op een 24 ft — 1 : 11 — ïzooogi en daarboven opeen 3gl — 3 : 16 —25000 gl. eft daar boven op een tfgl. — 7 *. rr «i

eniooooogl.endaarbovenopeeniigl.— 15 : o —

Van alle Declaratién, Specificatiën, Aften van beftek, Aanneemingen van Weiken &c. ten lafte van het GemeerxLand, de Steeden, Collegien, Ambagten, Gerichten,. en andere Sociëteiten.

van 10 totbeneeden 2©ogl opeenjft. Z./* o : f — 200 gl. en daar boven 6ft. — o : ^ — 400 gl. en daar boven laft. — o : 16 — 3000 gl, en daar boven »4.ft» — 1 s n mm

Reekeningen.

Sluiten