Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Boek 24

met de Pen en gewaffchen, door C. Philips. •

1534 Een Gezicht van de Nieuwe Schouwburg, en de Tent van Neys, geteekend als de voorgaande , door dito.

J535 Twee dito, zynde het eene een Gezicht van de Schreijershoek Tooren van de Gelderfche Kaay te zien, en 't Lands Zee-Magazyn te dito, geteekend als de voorgaande, door dito.

153Ö Een Gezicht van 't Prinfehof, van binnen* te zien, geteekend als de voorgaande, door H. Spilman.

*537 Twee dito, het eene een Gezicht van 't Nieuwezyds Huiszittenhuis op de Princegragt, en 't andere het Oudezyds Huitz. Huis van agteren te zien, geteekend als de voorgaande, door dito.

1538 Twee dito, zynde Gezichten van het Oude Mannen Huis, uitvoerig met Ooftind. Inkt gewaffchen, door dito.

1539 Een Gezicht by de oude St. Antonie-Poort, fraai met zwart Kryt en Ooftind. Inkt gewasfchen , door A. Waterloo.

1540 Een Y-Gezicht, ziende naar de Stad Am• fterdam, en voor dezelven leggen en zeilen

verfcheide Scheepen en andere Vaartuigen, met de Pen, door W. v. de Velde, en opgemaakt , door J. Moucheron.

J541 't Doorbreeken van de St. Anthonie Dykby

Hou-

162 TEEKENINGEN.

Sluiten