Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 163 No. Boek 24

Houtewaal, fraai met Öoftiüd. Inkt gewasfchen, door Asfelyn, Alias Crabbetje.

f542 Twee ftuks, zynde het eene een Gezicht van de Muiderdyk by Jaap Hannes, met zwart Kryt en Ooftind. Inkt, door A. Cuyp, en *c andere de Weterings Poort, met de Pen eri gewaiTchen, door Leupeniüs.

f543 Een Gezicht van 't Dorp Sloterdyk, geftoffeerd met het Krygsvolk van Prins Willem de 2de, fraai met Ooftind. Inkt gewaffchen, door R. Rogman.

is 44 Twee ftuks, zyhde het eene een Gezicht aan de Weetering, buiten Amfterdam, met de Peh en gewaffchen, door Rembrandt, en 't andere 't Dorp Diemen; met de Pen, door

van Borfuin.

1545 Een Gezicht van de OVertoomfche Weg; zynde het Korrelhuis van Sollenburg, nu de Fabricq van de Heer Trooft van Groenendoelen; met zwart kryt en gewaffchen, door Jacob Cats.

3546 Een dito van de Bootermarkt en Reguliers4 - Waag, te Amfterdam; uitvoerig gewaffchen met Ooftind. Inkt, door C. Philips.

/ 1547 Een dito, van een der Watermoolens aan't \ Y, buiten dito, geteekend als de voorgaanf de, door dito.

1548 Een dito, van een der Stads ModdermooI lens te Amfterdam, geteekend als de voor-

v> gaande, door dito.

L 2 No. 1540

Sluiten