Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6i TEEKENINGEN.

No. Boek 24

f1549 Een Gezicht van een der Watermoolens by de Muiderpoort, en van de Muiderdyk buiten Amfterdam; geteekend als de voorgaande, door C. Philips.

1550 Een dito, zynde een Gezicht van de Nieuwe Stads Herberg; geteekend als de voorgaande, door dito.

(1551 Een dito,zynde een Gezicht van het Waale Weeshuis te Amfterdam,> geteekend als de voorgande, door dito.

1552 Een dito, zynde een Gezicht van 't Diaco« ^ -. nie of Oude Vrouwen-Huis, te dito, geteekend als de voorgaande, door dito.

1553 Twee ftuks, zynde Gezichten vah het inzakken van de Muiderpoort, te dito; uitvoerig gewaffchen met Ooftind. Inkt, door H. Keun.

1554 Twee dito, zynde het eene een Gezicht van de Schutters Doelen, en rt andere het ZeeMagazyn te dito; met Ooftind. Inkt gewasfchen , door C. Philips.

1555 Twee dito, zynde het eene een Gezicht van de Amftel-Jagthaaven , en 't andere een Gezigt op de Ylandfche Kerk te dito, geteekend als de voorgaande , door dito.

1556 Een Gezicht van 't Zee.Rechthuis by ds Nieuwenbrug, en 't andere het Admiraliteids Magafyn op Kattenburg, door J. Schouten.

5J57 Twee dito, zynde Gezichten aan deBuitenAmftel, met Ooftind. Inkt gewaffchen, door P. Nieuwland.

No. 1558

Sluiten