Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 TEEKENINGEN. No. Boek 24

met Ooftind. Inkt gewaffchen, door H. Pot*

hooven.

\-i566 Een dito, langs de Nieuwe Stads Herberg, ziende naar de Haringpakkers. Tooren , té dito; geteekend als de voorgaande, door H. Keun.

< 1567 Twee ftuks, zynde het eene een Gezicht van - • ' ■ het Ooftindiefch Huis, en 't andere een Gezigt van het Nieuwe Heeren Logement, te dito; geteekend ais de voorgaande, door C.

Philips.

1568 Twee dito, zynde het eene een Gezicht van 't Aalmoesfeniers Huis, met de Pen en gewaffchen, door H. Spilman, en 't andere een Gezigt van de Snykamer; geteekend als de voorgaande.

l$6o Twee dito, het eene een Gezicht van de Schryershoek-Toorn , met zwart kryt en Ooftind. Inkt, door Rogman, en 't anderen de Haringpakkers - Toorn; met de Pen geteekend en een weinig gewaffchen , door C. Jansz. Fis/er.

1570 Drie dito, Kloofters binnen Amfterdam, . '' waar van een met de Pen en met Roet gewaffchen , door A. Rademaker.

1571 Twee dito, zynde het eene een Gezicht van • :' de Schryershoek - Toorn , en 't andere de

Mont-Albaans-Toorn, te Amfterdam; met de Pen en gewaffchen, door dito.

1^72 't St. Pieters Gildehuis en 'f Bothuisje, te

% ' ' Am-

Sluiten