Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï68 TEEKENINGEN.

n°; »t- i- , ~ Boels 24

ïj8i Vier ftaks Pourtrairten, zynde J. ten Compe M. ■■ P. de Laar, EJgersma en Juffrouw Wolters' fraay geteekend.

5f5»a Vier dito, differente Gezigten, met de Pen ->. 1 en gewaffchen. • 1

2^3_,Een fcil Water IPet zeilende Scheepen, mei " ■ de Pen en geele Oofcind. Inkt gewaffchen, door J. Swertner, en drie andere Zeetjes, geteekend als dé voorgaande.

-( *584/ea ^uks GezichJes» zo binnen als bulten Amfterdam, door Keun, en een ander.: . '

(^ïj8s Neegen fcuks, diverfche Teekeningen. 1

KONSTBOEK No. 25. '

In een Burgpmeflers Band, inhoudende Teekeningen ' « door L. Bakhuizen, A. vandë Velde, N. Berc, ' hem, W. Romyn , Saftleeven, Biffchop, 4- van Everdingen, S. de Vlieger, van Gojen en anderen Mecjlers. '

No.

i^8ö Een Gezicht van Vlaardingen, zynde een ^, - Maasgezicht, geftoffeerd met zeilende Scheepen en Schuiten, fraay met Ooftind. Inkt gewaffchen , door L. Bakhuizen. ' ^'

2587 Een Y - Gezicht, op de voorgrond derzel■ ve ziet men ter linkerzyde een Oorlog-Schip ter zyde derzei ve legt een Staate Jagt, en ter regterzyde ziet men een Waterfchio leggende by twee Oorlog Scheepen; en in 'f verfchiet ziet men 'de Stad Amfterdam, fraai met

' ' Je

Sluiten