Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 169 No. Boek 25

de Pen en Ooftind. Inkt gewaiTchen, door L. Bakhuizen.

1588 Een Landfchap, op een graazïge Heuvel ziet men een Herderin by eenige leggende en ftaande Schaapen, fix en fraai met geele Ooftind. Inkt gewaffchen, door 4. v. de Velde.

^589 Een ander dito, geftoffeerd met eenige laftdraagende Ezels, fix met zwart Kryt geteew kend, door JV. Berchem.

X590 Een hoog Bergachtig Landfchap, met vervallen Gebouwen, de voorgrond geftoffeerd met twee Osfen, fix met zwart Kryt, en Ooftind. Inkt gewaffchen, door dito.

f1591 Een Tieber-gezicht, ter regterzyde legt een Brug by eenige Gebouwen, en ter zelve zyde op de voorgrond ziet men een ruftende Herder en Herderin by leggende en ftaande Osjes, ter linkerzyde ziet men een aangenaam verfchiet over de Tieber, fraai met zwart Kryt èn Ooftind. Inkt gewaiTchen, door W. Ronieyn.

f592 Een Bergachtig Landfchap, op de voorgrond geftoffeerd met twee ruftende Herders by hunne Vee, geheel in de Schaduw, op de tweede grond ziet men een vervallen Gebouw op een brokkelachtige Grond, dewelke door een fterke Zonlicht befcheenen word, zynde fraai en niet minder dan de voorgaande, en èen wederga.

ï.593 Twee ftuks, zynde Timmermans Werfjes, alwaar Scheepen gecalfatert worden, fraay L 5 met

Sluiten