Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£74 TEEKENINGEN.

No. Boek . IÖ24 Een Ygezigt met verfcheide Scheepen en Vaartuigen, in Waterverf geteekent, door Adam Siló. *

. 1Ó25 Een dito, by de Moolen buiten de HaarJemmer-Poort, by 't Blaauwhoofd, door dito.

t6z6 EenWintèrgezicht, roet verfcheide SchaatfeV • reiders, buiten de Poort van een Stad; eenig-

Sfints gecouleurd, door J. M. Molenaar. i627 Een Fruytverkóopfter buiten haar Deur 'iti een aangenaam Landfchap, met de Pen' en Roef geteekend, door Maria ld Fargue. ifaS Een dito Gezicht, waar by een Bedelaarfter en een Vifchkooper, die by een Vrouw voor haar Deur ftaat; geteekend als vooren, door' dito.

[1629 Gezicht van de Scheveningfe Brug in 's Hage, met de Pen en Ooftind. Inktgeteekend. ƒ door J. E. la Fargue. '

dito van de Loosduinfe Brugge in 's Hage , mee de Pen en Ooftind. Inkt geteekend, door dito.

1631 Twee ftuks Landfchappen, fraay van ligé en donker en geeftig geftoffeerd; met de Pen en Ooftind. Inkt geteekend, door^ ter Himpel.

1632 Een Bergachtig Landfchap , ryk geftoffeerd en eenigfints gecouleurd, door F. BöudewyM.

1633 Eenige Schaatfereiders op het Ys, met de Pen en Roet, in de manier van A. van der Neer.

No. 1634

Sluiten