Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 177

No. Boek 2.5

1657 Het Slot Suylen, met de Pen en Roet, door Jacob Cats.

1658 De Leidfendam, met dito, dito , door J. E. Ja Fargue.

1659 Een Gezicht by dén Haag, uit het Land te zien, geteekend als de voorgaande, door dito.

1660 Twee ftuks Landfchappen met Watervallen , met de Pen én couleuren, door Fieter Barbiers.

iöór Een Cicilia,, fpeelende op een Orgel, in waterverf, door Jan Admiraal.

1662 Twee ftuks, ftille Watergezichten, in fapverwen geteekend.

1661 Een Landfchap, met couleuren, door H. Keun.

1664 Twee ftuks, 't Fort Rammekes, en 't Huis Merwe, naar 't Schildery van J.yan Gojent met de Pen en rood Kryt, door ü. Spilman.

1Ö65 Twee ftuks Gezichten, op de Vy verberg in 's Hage, met de Pen en Ooftind. Inkt, door ƒèfua de Graaff.

. 1666 Twee ftuks Gezichten, van het Huis in't Bofch, geteekend als de voorgaande, door Idem.

ï667,Agt ftuks opeen Blad, Gefchïedeniifen uit het Nieuwe Teftament, uitvoerig met de '7 Penen Ooftind. Inkt,, door Jacob Folkem,a. , M No.tóög

Sluiten