Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iSo TEEKENINGEN.

No. B°ek lóif Een Stadsgezicht, zeer natuurlyk van ligt en donker, en Meefterlyk met de Pen en Roet naar 't Leeven geteekend, door Rembrand.

1688 Twee ftuks, eenige Paarden ruftende op de Heyde, met Ooftind. Inkt, door H. Verfchuar.

3689 Twee Bofchgezichten, met de Pen en geele Inkt, door J. van der Ulft.

(1690 Een Pleifterplaats, meefterlyk met de Pen \ en Roet, door Blyhooft.

I 1691 De Valkejagt, geteekend als de vborgaan^ de, door Z. Blyhooft.

1692 Twee Landfchappen, met de Pen en Ooftind. Inkt, door A. ter Himpel.

1Ó93 Twee ftuks, een Gezicht te Roomen, en 't andere in het Voorhout in 's Hage, met de Pen en geele Inkt, door Bijfchop.

1694 Twee ftuks, een Graftombe, door Piéter Zaenredam, en een Vismarkt, door G. ter Burg, met Ooftind. Inkt geteekend.

1695 Het Dorp Reiswyk, met Ooftind. Inkt geteekend , door Roelof Rogman.

1696 Een Gezicht in Noorweegen, metroodKryt gewaffchen, door A. van Everdingen.

1697 Een Landfchap met hoog Gebergten,, in zwart Kryt en Roet geteekend, door H.Saftleeven.

No. 1698

Sluiten