Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 183 jsj0 Boek 26

1721 Twee ftuks, een Landfchap ryk geftoffeerd met Beesjes, en het andere eèn gezicht van een Heuvel, door G. F. Bensdorp.

11722 Een Pot met Bloemen, met de Pen getee| kend, door P. van Loo.

1723 Op een Steene Tafel legt een Tak Druy" ven en andere Vrugten; kragtig met fapverwen , door P. van Loo.

1724 Twee ftuks, een Pot met diverfche Bloemen, en drie ftuks loffe, op een blad; met dito, door denzelven.

'1725 Twee dito, een Stadgezicht, met de Pen en. gewaffchen, door Ferwer, en een Kat, met zwart kryt en gewaffchen, door C. Saftleeven.

1726 Twee dito, verbeeldende Zwemmende Eenden , met dito, en dun gecouleurd, door denzelven.

,,1727 Twee dito, een Zwaan en een Eendvogel, met dito, door denzelven.

1728 Drie dito, fraaije Vogels, met de Pen en ^ fapverwen , door J. Berkhuys.

1729 Een Wintergezicht, waar verfcheide Lieden zich op het Ys vermaken, met dito, door Z. Blyhoofd.

1730 Twee ftuks, een fraay Land- en Witerge' zicht, met Gebouwen, Geboomten en Vaartuigen geftoffeerd; met Roet en Oolbnd. Inkt, door H. Meijer.

M 4 No. 1731

Sluiten