Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m TEEKENINGEN.'

No- Boek 26*

1771 Twee ftuks Hiftoriëelen Ordonnantiën, in

alles als de voorgaande behandeld, met dito,

door Boudewyns.

1773 Een Zinnebeeldige Trouw, met Ooftind. Inkt en Wit gehoogt, op blaauw Papier, door

Th. Endlick..

A s' ( *773 Een Tros Druiven, Meefterlyk met Roet. /'gC^) door J. van Huyfum. ' »

(?774 Twee ftuks Arcadifche Landfchappen, met ' verfcheide Beelden geftoffeerd; fix met de Pen, door E Boitard. , '

, /«—/^ 1775 Vyfdito, verbeeldende Bloemen, Capellen 'irf-frttr^ • 2urenrfCheide HoOTens' uil™erig met Cou-

//- f177<5 Twee ftuks diverfche Bloemen, met dito, /y \ ' door Alida fVithoqs. *

/ T L*777 Vier dito, twee Tulpen en een Tros Druiven , en een Pot met Bloemen.

//-— 1778 Twee djtó, een roode en een witte Hya'y****' fmt, met dito, door A. W. Sievert.

r4 Twee dito, een Hyaftnt en een Joncuilje,

> . met dito door dito.

Jf^Y<^l ,1780 Twee dito, dito, met dito, door denzelven^

K ON ST-

Sluiten