Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'■•i9° TEEKENINGEN. No- Boek 27

ongemeen uitvoerig in fapverwen geteekend, door H. Meyer.

1787 Een dito, niet minder als de voorgaande, zynde een wederga tot dezelve, door den' zeiven.

-f 1788 Een Ryke Ordonnantie van Druiven, Perfiken, Bloemen, fiks en Meefterachtig in fapverwen geteekend, door O. ÏVynen.

1789 Een dito, Ordonnantie van Bloemen en Fruiten, in fapverwen geteekend, door P. van Loo.

1790 Een Pot met Bloemen, geeftig gefchakeerd en in fapverwen geteekend, door denzelven.

1791 Een foortgelyke Ordonnantie , geteekend als boven, dóór denzelven.

1792 Een Landfchap, natuurlyk in fapverwen geteekend , door van Battem.

1793 Twee Landfchappen, geftoffeerd met Beel*ƒ - den en Beeften, uitvoerig in fapverwen geteekent, door j. Janfon.

•1794 Een Landfchap, na het Schildery van Wnnands, in fapverwen geteekend, door % van Lockhorfi.

1795 Twee Landfchappen, naby een Rivier,on^. gemeen uitvoerig, in fapverwen geteekend, door J. van Os.

. 1796 Twee Landfchappen, met Schapen, Offen en Paarden, dun en fraai in fapverwen ge•* teekend, door D. van-Berge.

No. 1797

Sluiten