Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 195

No. Boek 2?

i 847 Een Bergachtig Landfchap , met Ooftind. Inkt, door R. Rogman, en een Zeegezicht.

1848 Twee ftuks Arcadifche Landfchappen, mee Veehoeders, met Ooftind. Inkt, door Zeelander.

1849 Twee dito, Dorpgezichten aan Rivieren, met dito, door T. Verryk.

1850 Twee dito, dito, met verfcheide Stoffagie met dito, door denzelven,

1851 Twee dito,dito,met dito, door denzelven.

1852 Twee dito, met verfcheide Ruïnen, met dito, door denzelven.

1853 Een Binnegezicht van een Verwulfde Kelder , met zwart kryt en gewaffchen, door H. Saftleeven.

- i3j4 Een Geftoffeerd Landfchap met Geboomten, by een Rivier, met dito, door denzelven.

1855 Gezicht te Rheenen, met dito, door J.

Waterloo.

1856 Gedeelten van 't Huis te Kuwidt, mét dito, door denzelven.

1857 Twéé ftuks Binnehuizen, met vrolykeLandlieden , met de Pen en gewaffchen , door

Schondu.

1858 Een Bïnnehuis met vrolyke Boeren, men dito, door Dajfonville; en een Gevecht ter Zee, met dito, door Aartman.

N 2 N0.1859

Sluiten