Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

éo4 TEEKENINGEN.

IVo. : Boek 28

1953 Drie ftuks Landfchappen, waar onder een

met de Pen gearfeerd, door Glouber, en twee

door anderen.

A954 Twee dito, Land- en Watergezichjes, waar l onder een, door Keun.

f 1955 Een Platfond of Zolderftuk, fix met de Pen v--_ geteekend, door Jacob de fVit.

{ 1956 Twee ftuks Basrelieven, met zwart en wit J kryt, op blaauw Papier, door Bytner.

1957 Drie dito, ftille Waters met zeilende Schee-, pen, met water verwen'geteekend.

1958 Vier dito, differente Pourtretten, met dito.

p 1959 Twee ftuks Pourtraitjes , zynde het eene A. van Borfelen en 't andere E. van Wiede, beide met Ooftind. Inkt gewaffchen, doos A,. Schquman.

.Ï960 Drie dito, dito, zynde het eene W. J. van \ Gendt, P. de Groot en van Hoornbeek, beide geteekend als de voorgaande, door dito.

1961 Twee Gezichten , zynde het eene het Huis , Rollande, met de Pen en Ooftind. Inkt gewaffchen, door A. de Haan.

1962 Een Gezicht van de Kerk te Heefch, geteekend als de voorgaande, door dito.

. 1963 Twee dito, zynde het eene een Gezicht van 't Huis Hanepol; geteekend als de voorgaande, door dito , en een onbekend Gezicht.

190*4 Twee dito , zynde het eene een Gezicht

•van

Sluiten