Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 213 } .No. Boek 30

f" ( ao31 ^ne Ruks differente Landfchappen.

^ / 203a Twee dito, zynde het eene het Huis te V Duijer en 't andere het Dorp Geffer, met Ooftind. Inkt gewaffchen, in de manier van Pronk.

r 2033 Twee dito, zynde differente Gezichten van • 't Slot te Purmerend, geteekend als de voorgaande , door dito.

Y - 2034 Twee dito, zynde het eene een Gezicht te i,,fJ^/ir»i ' Franeker,en 't andere 'tStadhuis teLeeuwaara de, geteekend als de voorgaande, door dito.

r

2035 Twee dito, zynde geftoffeerde Landfchap.vibUud' "pen, door T. Wilkens, en een door Kuyper.

r— 2036 Twee dito, zynde het eene de Nieuwe ^/ - Tooren te Leeuwaard-n, en 'c audere 't Bottinghuis te Franeker; met de Pen en gewasfchen, in de manier van Pronk.

-tojr 2037 Een Arcadies geftoffeerd Landfchap , met Roet gewaffchen, door Kuipers.

f f 2038 Twee fluks, zynde het eene het Huis te ^T, Schalkwyk, en 't andere't Huis Schoonenburg; met de Pen en Ooftind. Inkt gewasfchen, door A. de Haan.

/

j£. 2039 Twee dito, geftoffeerde Bergachtige Land^jh/C*J fchappen, met de Pen en gewaffchen, door Kuypers.

/q 2040 Twee dito, zynde Gezichten naar 't Leeven , geteekend als de voorgaande, doörP. C. la Fargue.

O 3 £| No. 2041

Sluiten