Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 TEEKENINGEN. No. Boek 3t

y i~~7 aio2 Een Gezicht van een Kerk, van binnen te

zien, fraai met Ooftind. Inkt gewaffchen, naar

'c Schil dery van Saanredam.

/lb—~ 2103 Een Gezicht van't Buitenhof in 's Hagen, /'hf>^ " met de Pen en gewaffchen, door van der Vinne, en een ander dito.

/i%foJi 2I°4 Een Bergachtig Landfchap met een Rivier, / /-^"^ I waar door eenige Beesjes gaan, wordende / | door een Herderin en een Veehoeder langens tffft**^ I zwaar Geboomten gedreeven, fraai met zware Kryt en uitvoerig geteekend, door AT. BercI hem.

I 2105 Een ander dito, in hét zelve ziet men twee Beefjes in een Rivier, waar by twee Herderinnen , den eene dragende een Bofch ■ Hout op 't Hoofd, geteekend als de voorgaande, door dito.

/-/—■ 2106 Twee geftoffeerde Landfchappen, met de / a( Pen en Ooftind. Inkt gewalfchen.

/ 2107 Twee ftuks, zynde het eene een Alchimift, ï 1 met de Pen en gewaffchen, en een door een 3. ' " ander. "

2108 Twee dito, Land- en Watergezichjes, met de Pen en Ooftind. Inkt gewaffchen, door A. Flamen.

At— 2109 Twee dito, zynde Hofgezïchten, fraai met J/Hy»^-"' de Pen en gewaffchen , door de Oude Hender.

2110 Een Dorpgezicht, fraai met geele Ooftind.

/£(—tö— Inkt gewalfchen, door P. Kieft, en een door iW> een ander.

7 N0.21H

Sluiten