Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ s S22 TEEKENINGEN.

/ jWo- _ Boek 31

\f^^o-~- 2I2Q Twee ftuks Watergezichjes, met de Pen, Y /■ ^oet en Ooftind. Inkt, door C. van Wieringen.

// H2i Twee ftuks, 't Pourtrait van Spinofa en

/ - Labadie, met de Pen, door Faber.

A 2122 Twee ftuks, 't Pourtrait van d'Alva en

/ c^ca- • Mazaryn, geteekend als de voorgaande.

/I—-Co 2123 Twee ftuks Binnegezichten van Ruïnen, in

/ Jfa/^ de manier van H. Saftleeven.

/. 2124 Twee ftuks Strandgezichjes , met de Pen

' • rjï* en Ooftind. Inkt, door J. Percelles.

A — 2125 Een Ruiter te Paart en een ander, metcou/s'ft^^-. ■ leuren, in de manier van de Stomme van Kam-

°V pen.

Twee Landfchapjes, een Rhyn- en Bofch'fajLuJté' ' gezicht, met fapverwen geteekend, door J. van Call.

/l — 2127 Twee Landfchapjes, geteekend als de voor-

/ y>uL»yfz>—' gaande, door dito.

yL~4C 2128 Een Smits-Winkel, met de Pen en gecoufQjtyp; leurd, in de manier van A. Bloemaert.

/f 2129 't Slot Baar, met Ooftind. Inkt en Couleu*

q^^..--- ren > door J. van Keffel.

2130 't Stadhuis tot Haarlem, met Ooftind. Inkt, ' j-eJs r door A. Rademaker.

/ /2r3i Een Gezicht buiten Romen, met de Penen

/ i—41— 1 Ooftind. Inkt, in de manier van Momper.

Z^fL / 2132 Pan en Seringe in een Landfchap, met Roe: ' en Ooftind. Inkt.

No.2133

Sluiten