Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

êh teekeningen.

No. Boek 31

op bruin Papier, en een Martelareffe, door Diepenbeek.

2144 Aeht ftuks, op twee bladen, Oudvaders, met Ooftind. Inkt, naar Teniers.

2145 Mercurius, met zwart kryt, op geel Papier , naar Rubbens.

2146 Jbfeph door zyn Broeders verkogt, met de Pen en Ooftind. Inkt, door Bramer.

2147 Een Stalletje met verfcheide Paarden, met Ooftind. Inkt, naar 't Schildery vnn Wouterman , door E. Beuckelaar.

2148 Een Studie van Kruyden, met de Pen en Ooftind. Inkt en Wit gehoogt, door G. van Battem.

k O N S T B O E k No. 32.

In een Burgemeejlers Band, waar in Gecouleurde en Ongecouleurde Teekeningen door J Buys, J. de Beyer, Raöemaker, Domer, en anderen.

/ No.

jL^lo 2149 Twee ftuks, het Pourtrait van de Heeren

/ ^jZ % H. Bufferus en iV. Albrecht, met zwart en

rood kryt getetkend, door P. Louw.

/f^^f— 2150 't Infamelen der softe Penning, 1748, mét {/^jf~ter~ fapverwen geteekend, door Buys.

2151 't Gezicht van 't Rokkin en de Beurs, van

Ay- de Olyilagers Steeg te zien, zynde een Win-

/ s-y-s tergezicht, met Schaatzeryders geftoffeerdj

(Ifl^ zeer fraai van ligt en bruin, met fapverwen

geteekend, door J. de Beyer.

No. 2152

Sluiten