Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 TEEKENINGEN. No. Boek 3 a

zwart kryt geteekend, naar 't Schildery van / J. M. Ouinkhart.

y*» - f ~ 2206 Een andere dito, van de Overluiden van 'c / (Kt* • Wyn kuipers Gild, met zwart kryt geteekend,

naar 't Schildery van dito.

ft 9r. 2207 Het Pourtrait van Jan Pieterze Zomer, met / ' ■ zwart kryt geteekend, naar 'c Schildery van

/, Bonen. I 9*** 2208 van Nicolaas Marcus, Konftminnaar, met zwart Kryt en Ooftind. Inkt gewaiTchen.

A, * 2209 —— van Claas of Cornelis Jansze

/ ~~>yZ' ViiTcher, met zwart kryt geteekend.

/t 2210 van Jurriaan Butner, fraai met

/ O* zwart en rood kryt, door J. Quinkhard.

/l V~ 3211 van Cornelis Kruik, Architek;

/ uitvoerig met Ooftind. Inkt gewaffchen, door

« Jacob Volkema.

fi 9** 2212 van Clemens Strefo, metOoft-

/'* ind. Inkc gewalfchen, door A. Houbraken,

en een door een ander.

/ /2213 ' van J- de Wit» met 0oftincL

n I *nkt gewaffchen, door J. M. Cock, en'tan-

/ c^ur- 1 dere j M Quiuktiart y met Ooftind. Inkt ge-

<7"fr ) waffchen.

/ 42t4 van J- Walraven,met Ooftind,,

(,' Inkt gewaffchen, door J. Quinkkart.

2215 van Hendrik de Leth, Make-

/c2T^ laar» met zwart krvt geceekend >naar 'c Scnil1,

™' dery van C. Trooji.

1 J " N0.221Ö

Sluiten