Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 231

/ No. Boek 32

A_. 32iö TweePourtraitten, zynde Man en Vrouw, met Ooftind. Inkt gewaffchen, door Jacob Folkema.

r

I 2217 Twee dito, zynde Philips van Dorp, Ridder en Luitenant - Admiraal van Holland, en deszelfs Huisvrouw; met rood en zwart kryt, St*. naar 't Schildery van Rembrandt, door J. M. , Quinkhard.

I 2a 18 Een Regenteffe-ftuk uit het Burger-Wees- * L huis, met zwart kryt uitvoerig geteekend, door J. Dilhoffy en 't Pourtrait van de Cap^ tein van R.ynft. fc

2219 Het Pourtrait van de Majoor Nicolaas Has^. felaar, geteekend als de voorgaande, door ' dito.

-U— 2220 Een Platfond of Zolderftuk, met zwart kryt iC£ geteekend, door van Haaien.

2221 Drie fcuks uit de Vaderlandfche Hiftorien, * * / zynde 't Pourtrait van C. Hop, C. van Beu-

'9 ' ninge, en 't derde van W. Buis,met Oofcind.,

Inkt gewaffchen, door verfcheiden. >

2222 Het Pourtrait van een Burgerwees - Jonge, % t* - genaamt Malle Baantje; uitvoerig met Ooft-

ind. Inkt gewaffchen.

y &r »223 Drie ftuks, zynde Ordonnantiën voor da ' Schilderyen op 't Stadhuis, met Oofcind. Inkt

gewaffchen.

■^-72224. Een Gezelfehap van drie Heeren, zitten ^. ' J aan een Tafel, fpeelende op de Kaart, met Oofcind. Inkc gewaffchen.

P4 No.2225

Sluiten