Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23» TEEKENINGEN.

No. Boek 32

2225 Het Pourtrait van Elifabeth van Noord, Huisvrouw van Burgermeester Tulp, met rood en zwart kryt.

2226 Een Gezicht van de Deventer Houtmarkt," ziende na 't O. Z. Huis Zittenhuis, met Oofcind. Inkt gewalfchen, door Keun.

2227 Twee dito, zynde 't eene een Gezicht van de Weesper - Poort, geteekend als de voor-, gaande, door dito, en 't andere een oude Poort te dito, door A. Raademaker.

2228 Twee dito, zynde 't eene een Gezicht van de Leidfche en 't andere de Weterings -Poorten te Amfcerdam, met Oofcind. Inkt, dooi; Verryk.

2229 Twee dito, zynde Kloofcers te Amfterdam, ' met fappen geteekend, door H. Spilman.

2230 Twee dito, te dito, geteekend als devoot gaande, door dito.

2231 Twee dito, te dito, geteekend als de voorgaande, door dito.

2232 Een Gezicht van 's Lands Zee-M3gafyn te , •' Amfcerdam, uitvoerig met Ooftind. Inkt ge-

• waffchen, door C. Philips.

f 4233 Een dito, zynde een Gezicht van de Raampoort te dito, geteekend als de voorgaande, door dito.

t 2234, Een dito, zynde een Gezicht van de Wees) per Poort te dito, geteekend als de voor/ gaande, door dito.

f N0.2S3S

Sluiten