Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 237 No. Boek 33

- (2273 Een Profesfie in een Landfchap, mee de Pen —lf~) geteekend, door de Boere Breugel.

274 Twee ftuks, zynde 't eene een gezicht van L- Tivolie, en 't andere te Napels, met de pen en gewaffchen, door H, van Cleeft.

/f 2275 Twee dito, zynde gezichten op 't Eiland 1^^^ • Tabago, met waterverwen geteekend.

/n 2276 Drie dito, zynde Glaazen van de Goudfche

tZ/r. Kerk; zynde fraai geteekend, op Parquement.

KONSTBOEK No. 35.

In een Franfche Band, inhoudende Teekeningen, door Oude Meefiers, als van Marten Schoon, Heemskerk, Hans Bol, Gillis de Hondecoeter, P. Bril, H. van Geef, en veele andere Meefiers;' en zullen volgens hunne Nommers, die daar op gefielt zyn, Verkogt worden; beginnende met No. 2277, en eindigen met No. 2321 in Cluis.

KONSTBOEK No. 3 5.

In een Burgermeeflers Band, inhoudende Landfchap' pen, door J. de Beijer, A. de Haan, C. Pronk, Schutte en anderen.

No.

' .a 2322 Een gezicht van de Vismarkt en het Fonty" te Leiden> fraai met Ooftind. Inkt gewaffchen, door J. de Beijer.

2323 Een dito, zynde een gezicht van de Groote Markt, ziende op 't Stadhuis te Haarlem, ,/2C/^ geteekend als de voorgaande, door dito.

No.2324

Sluiten