Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 TEEKENINGEN.

✓ No> Boek 36

At— 23f57 Twee dito, het eene de Stad Breda, en 't • andere de Amunitietoorn te Zwol, als de voor¬

gaande , door A. de Haan.

/ij^- ^368 Een dito» zynde een sezicht buiten \s.Gra*

/ TjJ. . venhaagen, als de voorgaande, door dito. .

j> ~ H%6o Twee dito, zynde 't eene het Cafteel Bate-

JJh » ftein, en 't andere 't Dorp Schonauwen, ge-

/<(jtM tekend als de voorgaande, door F. van Uw der.

/* 2370 Twee fluks, zynde 't eene Crommeniedyk,

ö2- ~ en't andere Bunfehooten, als de voorgaande,

* doör dito.

S37i Twee dito, zynde dwarfche Gezichten van

/ *i»-v^' '£ DorP ZuiIen 3 getekend als de voorgaande,

fn 2-572 Twee dito, zynde gezichten in 't Haagfche

/L ~ Bos, getekend als de voorgaande, door dito.

/■ Twee dito, zynde een dito van 't Spaarn,

/■T^y en 't andere twee gezichten van de Overtoom

*/ buiten Amfterd., als de voorgaande, door dito.

/n 2374 Twee dito, zynde differente Gezichten binne

/ . Haerlem, als de voorgaande, door dito.

J 2 — 2375 Een gezicnt van de Catrynf:Poort te Utrecht» / <^€f. als de voorgaande, door'dito.

ti 2q7ö Twee dito, zynde de Loosduinfche Brug, /ft en een gezicht in 't Haagfche Bosch-, als de ' ■ f .voorgaande, door P. C. la Fargue.

/ I /r- "2377 Drie differente Landfchappen, als de voorr ^ gaande, door H. Spilman. ^

Sluiten