Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, ^ m TEEKENINGEN.^^

Wt-^ aq°87 Twee dito, zynde 't eene het Tolhuis in de / %^WBaronie van Breeda, als de voorgaande, door ' C. Pronk en een ander.

/„ j 2388 Twee dito, zynde Haakvoort, en 'tandere /Z^iv- **° Heufenhout, als de voorgaande, door duo. z*^" 2^80 Twee dito, zynde Groenewoud, en 't an/^C- 3 ydere de Kapel te Darthuizen , als de voorgaan/ O^- de, door Pronk en de Haan.

r„ j 2300 Twee dito, het Huis te Bateftein, door de /t-4*- *9 Haan en een ander, als de voorgaande ge"f**^ tekend.

A i^Ot Twee dito, zynde Bellingweer en een ander / TT met Roet, door Rademaaker.

a5oa Twee dito, zynde 't Stadhuis te Monnikenf t^~ 239'dam en Niêvelt, als de voorgaande, door

9^ A. de Haen.

/ *w Twee dito, zynde buite Delft op de Rotter-

/W-^^difche Weg! en de andere de Waetring9^ - fche Weg, als de voorgaande, door P. C. ia Fargue. " a394 Een dito, zynde 't Dorp Kockinge, als de fHZiL voorgaande, door de Lorme.

rfwffr T dit0 zynde het Dorp Vleuten, door

M^t»- a395dit0 f en een ftil Water met Scheepen.

«06 Twee dito, zynde 't Dorp Polsbroek, en 't Ac~ 3 andere Vuilkoop, als de voorgaande, door

/, «07 Twee dito, zynde het Huis ter Mey, en t /l^r ï397andere Zuilenburg, als de voorgaande, door /* dito. ,

2,o8 Twee dito, zynde 't Huis Brederoode, en 3 't andere 't verbrande Huis als de voorgaande.

1 f(\+*> JNO.2399

Sluiten