Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25o TEEKENINGEN.

II Na Boek &

' ( *552 Een Bruilofts-Tytel, met de Pen, en Ooftind.

\Qy»»jU*^ Inkt» door s: Fokke-

/*553 Twee ftuks, Landfchappen, met de Pen V> en Roet, door de Oude Liender.

2554 Twee ftuks, een Ordonnantie voor een / 'y \ Schoorfteenfcuk, door de Win, en een Pourtrait; met de Pen en gewaffchen.

2555 De Koe-Poort te Leiden, met zwart Kryt en Ooftind. Inkt, door R. Rogman.

/ ^— 2556 De hooge Vierfchaar en 't Gemeene Landshuis te Delft, met de Pen en Roet, door A. Rademaker.

/-f^— 2557 De hooge Vierfchaar van Kennemerland, te Haarlem, door dito, als de voorgaande.

/y 2558 Twee ftuks, 't huis Rhynhuizen, en een / gezicht van de Bleekeryen buiten Haarlem,

door dito.

2559 Twee en-dertig ftuks Modentjes, met rood ^KtA^z^—■ * "^y* geteekend, door B. Picart. /i.-'ttf— / 2560 Zes ftuks Dragten, met de Pen geteekend.

fórf-trv*-1 2561 Twee dito, een Landfchapje, door de Oude Liender, en een ander, met zwart kryt.

Al -i*r— 2562 't Pourtrait van den Heer BuJJèrus, met zwart 4,i*-r<wTnJ~~ en rood kryt.

A, —4A —-2563 Twee ftuks Landfchappen, naar J. van Goytgl - jen, met zwart kryt geteekend, door J. Dilhof.

25^4 Twee dito, door denzelven, als de voorf gaande.

(fij^ No.2565

Sluiten