Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

254 TEEKENINGEN.

26o2_ Twee ftuks Boeren-Binnenhuizen, in Ooftind. Inkt gewaiTchen, door D. Verryk.

2603 Vier dito, door Quafi, en een ander, door

Mieris.

2604 Twee dito, met de Pen en Ooftind. Inkt door Callot. 9

20*05 Drie dito, diverfche Landfchappen en Ordonnantiën.

2606 Vyf dito, Zinnebeeldige Ordonnantiën.

KONSTBOEK No. 39.

Inhoudende fraaije Cecouleurde en Ongecouleurde Teekeningen, door A. Silo, P. van Everdingen, A. Klomp, J. H. Munrz, Moucheron, M. M. la Fargue, D. Verryk, en andere Meefiers. < No. J

2607 Een ftil Water> met zeiIende en dryvende Scheepen , zeer uitvoerig met Waterverf door A. Silo. '

^ dere Dame tot gezelfehap. Verder door een

firrr* ,«.1^.1. lijcu ecu iviciu mee een Vuurmand; fraay met Sapverwen, door Maria M. la Fargue.

/ £609 In een dito Vertrek zit een jonge Dame Q=u \ V?°r desze,fs T°üet, waar by een Kamenier; / uitvoerig met dito, door denzelven.

, 2Ö10 In een Binnebuis zit een Vrouw, by een ^ Ta-

Sluiten