Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEEKENINGEN. 255

No. Boek 39

Tafel, fchynende door een open Vengfter, mee iemand te fpreeken; verders een Meisje met een Kind op de arm, en daar neevens een andere die Aardappelen fchilt; met dico behandeld, door denzelven.

>6ir Twee fluks, verbeeldende Jonge Juffrou-

Cff. "«-11, trnv-iiui- vuui wwu «Jp^u

' • de eene houdende een- Papegaay op de hand, en de andere fchynt aandachtig een Brief te leezen; geftoffeert met verder bywerk; fraay met dito behandeld, door denzelven.

/ £612 Gezicht te Affendelft, 1633 , dunnetjes met

/(/•w" de Pen en gecouleurd, door P. Saenredam, en een Zinnebeeldige Ordonnantie; uitvoerig

„ i ^26r3 Twee ftuks, woelende Waters, metzeilen» / \, de Scheepen; Meefterlyk met Ooftind. Inkt

y~Pt/**~j en dun met Sapverwen, door P. van Ever' ■ *dingen.

, i &6i± Twee dito, verbeeldende BergachtigeLand-

\ / v , fchappen, met Geboomten en verder by-

/ / werk; uitvoerig met lapverwen, door J. H.

/ Muntz.

2615 Twee dico, verbeeldende een Landfchap l-^0, met ftaand en ruftend Vee, fraay met zwart

/itl/k— ■ Kryt en dun met iapverwen, en een ftaande

V/B, UilU , UUU1 SI. lVLUnijl.

2616 Twee ftuks Landfchappen met Geboomten,

W'. --/2.— en Landlieden met hun Vee, Meefterlyk mee

0y»^, Ooftind. Inkt, door N. Berchem en Moucheron. / No.2617

\

Sluiten