Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*H TEEKENINGEN.

jNo' ^ ,. Boek 40

2709 Twee dito, Gezicht naar 't leeven, dooe

van Loo en Brands.

&710 Twee dito, door H. Tavenier.

2711 Twee Ordonnantiën, op één blad, door

R. van Trojen.

2712 Twee gecouleurde Landfchappen, doorn»

Blommen.

&713 Twee Italiaanfche Zeehavens, met Ooftind: Itlkt, door Stork.

2714 Een dito, in 'c klein, door denzelven.

27 [5 Twee antieque Vaazen, geteekend als voaren, door denzelven.

2716 Twee Watergezichten , met verfcheiden

Scheepen &c., door Zeeman.

$717 Twee ftuks, door C. C. van, Wieringen en een ander.

2718 Twee dito, door T. Wyk.

2719 Een uitgeflrekt Landgezicht, door J. van

Gojen.

2720 Twee ftuks Ordonnantiën, door Lajlman en. Tiedeman.

%7ii Twee dito, dito, door O. Elliger.

2722 Vier dito, dito, door S. Fokke, op2 bladen,

2723 Drie dito, dito, door A. van der Laan, op 2 bladen.

No.2724

Sluiten