Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»7Q

TEEKENINGEN.

KONSTBOEK No. 43.

In een H&orne Band, waar in Gecouleurde en Ongecouleurde Teekeningen, door N. Berchem, C. Dufart, C de Grient, J. Haftols, D. Maas, F. Hals, H. de Winter, G. Flink, A. Durer en andere Meejlers; welken volgens Nommers zullen Ferkogt worden, beginnende metNo. 2881 en eindigende met No. 2945.

KONSTBOEK No. 44.

Inhoudende Afbeeldingen van Publieque Gebouwen, binnen de Steeden Amfterdam, Hoorn, Enckhuyzen, Alkmaar, Dordregt, Rotterdam, Delft, Haarlem, Gouda, Aarnhem, Utrecht, Naarden, Weesp, en verfcheide omleggende Dorpen; alle met de Pen en Oojlind. Inkt, welke volgens Nommers zullen Ferkogt worden, beginnende met No. 2946 en eindigende met No. 3016.

KONSTBOEK. No. 45.

Inhoudende Af beeldzeis van aloude Adelyke Luflhuizen, Kajieelen en andere Gebouwen; alle fraay met Roet geteekend, door A. Rademaker; welke volgens Nommers zullen Ferkogt worden, beginnende inetNo. 3017 en eindigende met No. 30S8.

KONSTBOEK No. 46.

Inhoudende verfcheide Studiën, door F. Hals J de Wit, A. van Oftade, C. Bega, J. van Borsiura, W. Buytenwegh, W. Romyn en andere Meefiers; welke volgens Nommers zullen Ferkogt worden, beginnende met No. 3089 en eindigende met No. 3125.

OM- .

Sluiten