Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

IV. BERIGT

de Kunftenaar, fchoon volgens de by ons voorheen gemelde oude handtekening Hendrik Avercam genaamd, van deezen bloede geweest is: en wel om dat zyn bynaam met den naam der Stad over één koomt; hy in den Jaare 1621 reeds zo ver in Kunst gevorderd was,dat men vryelyk mag onderzeilen , dat hy toen ter tyd een Ouderdom van 25 a qo Jaaren bereikte, en gevolglyk van deeze Luiden kan geboorcn zyn. Dit is al wat men daar omtrent met alle moeite heeft kunnen opfpooren. En het is genoegzaam , om de Stad Kampen voor de geboorte - plaats te houden van den grooten Schilder Hendrik van Avercamp, wiens roem om zyn Kunst onfterflyk is.

VYFDE BERIGT.

OM, van tyd tot tyd, meerder aan het verlangen der Kunstlief hebberen te voldoen , heeft de Heer corneLis ploos van amstel , nog voor het einde van die Jaar 1767 , vervaardigd de twaalfde Prent van zyn Werk, by voorige Berichten bekend (*): zynde

gevolgd

naar eene der uitmuntendfte Tekeningen van den Slomberoemden Kunstfchilder.

cerrit douw.

gemerkt \S6o

hoog 6| duim breed 5! duim.

Zeer dun cn fmeltende,en,op deuitvoerigftewyze,met rood en zwart kryt getekend. Dezelve verbeeldt een Meisje, zittende voor een Clavecimbaal te zingen, en houdende een Muziek boek in de flinke hand, terwyl zy met de rechte den toon fchynt aan te flaan.

De expresfie\m vrolykheid in de oogen , gevoegd byde

fchoon-

(*) Zie, onder anderen, N. F. Lett. I. D. bl. 32.

Sluiten