Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIL BERIGT WEGENS EEN PRENTWERK.

fchynen gezamenlyk een fterk Zonnelicht uit te drukken; de Attitude is zo eigen aan de daad, en alles drukt zo klaar de meening van den Meester uit, dat , fchoon het Onderwerp in zig zelve gering en laag moge zyn , het zelve nogtans den verhevenften fmaak in de Kunst, in alle opzigten, te kennen geeft.

NB. Dit Prentwerk is te bekoomen by M. Woortman, Kunstkooper, en by de Drukkers deezes Tntema en Tieboel, by wien het van de Liefhebberen kan worden gezien ; doch word niet in Commisfie gegecven.

Sluiten