Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGUS

SCHILDE RYEN5

Als meede zeer fraayc

RARI TE I T E N,

Beftaande in:

Stand en Borstbeelden, Groepen, Vaafen, • Basrelieven en Ornamenten: kostbaare Japanfe Chineefche, en Oost - ïndifche Beelden, Beeldwerken, Figuren, Rariteiten, zeldzaamhedens in Yvoor, Parlemoer, Schilpad, Spekfteen enz. en laatftelyk Kunstkasfen met Spiegel-Glaaz en.

Uitmakende het beroemd en uitmuntend Kabinet van-wylen DEN WEL ED. HEER

PIET ER. LOCQJJET,

Benevens een korte Befchryving der Schilderyen, Rariteiten enz en de Naamen der Heeren Koopers en Pryzen.

Alles verkocht Door de Makelaars: PHILIPPUS van der SCHLEY,

JAN DE BOSCH, lERONLMUSZ.

CORNELIS PLO' 'S van AMS I EL, J ü. Z. HENDRIK de WINTER

E N

JAN Y V E R, Op Maandag den ai Sep-ember 1783. in het Oudezyds Heeren Logement.

-^^<-

Te AMSTERDAM, By JAN WILLEM SMIT, Boekverkoper, op de Fluvveele Burgwal, by dc Hulfteeg.

Sluiten