Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N° Door

15. Bega,{€.) Een verliefde Huisman by twee

Boere Meisjes, j>. </. 1$. £33», (4) Een Boeren Binnenhuis, oP de voorgrond een Vrouwtje dat ,_ c . Geit Melkt, A. WyUnd 3i:I0

it. Berchem,(N.) Een berchagtig Landfchap, by de overblyfzelen van eau 0 ^. L groot Gebouw, Wubbels «qio*— ïö. Dito, Een Italiaansch Landfchap met Gebouwen en hoog Gebergte,

C. S. Roos ""o"—»

19- Bêrckheycien, (G.) Een Markt-Gezigt te,

Keulen, Sprayt van Gent jo--

20. Dit", Het Bin.nenhofins'Haee,^W7 146:'-

21. ZJzrt, Het Buitenhof naar de Stadhouders

Poort, A/o 165-—.

22. Dito, De korte Vy verberg naar )

dePJaatsRoyaa!,in s'Hage ~ . 23- Dito, Een wed_rga,verbeelden-; Imka*e»

de het Slot te Muyden 1 24 Art, Een Gezigt van een stadspoort van

binnen te zien, Tver — 52-— 35. Dito, Een Landfchap,-waarin een")

Dame en Heer ter Jacht' A „ , uitryden. " ? A. Lok 71;—,

26. Dito, EenheuvelachtigLandfchap \

27. Art, De Beurs van Amfterdam, deRoy 40:-^ 2». Berckkeyden{Job) of in zvn manier, Een

Stads Wal of Veft-muur, J. £ Brund — * io'io

29- Beerftraaten, (A.) Een Wintergezicht binnen Leiden naar de Mare Kerk r> 7 te™*, Meyer iso":~

|Q. Denulven, Gezicht naar een Poort der

voorgemelde Stad, Art 131: —

31. Dm-

Sluiten