Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6)

K°. Door

46. Breusel,{Pteter)EenWmtèTgez\cht, A.Cock 12:—

47. Denzelven, Een Bordeeltje, AViet 14:10

48. Breugel en v. Baaien, De Vinding van

Erizichton, van Braam Helsdingen 200:—

49. Brekelenkamp, (^. v.) Een Binnen-Ver¬

trek, J. v. d. Hoop — 239:—

50. Bredal, (P.) De Bouwing van den Too-

ren van Babel, Spruyt van Gent 65:—

51. Bril, (P.) Een Bofch-Gezicht met hoog-

Geboomte, — /

52. Denzelven, Een Landfchap, verbeelden- > 60;—

de een Valley tuflchen begraas \ de Heuvels, A. Veling

53. Brouwer, (A.) Een flapende befchonken

Boer, Delfos —• 100:—

54. Denzelven, Een oud Man halverlyf te*

zien, — /

55. Denzelven, Len ander dito, houdende> 66:—

met de hand een aarde Bier-\ kan, Beekman — 55. Denzelven of in zyne manier, Eenige op de Kaart fpeelende Boeren, Le Cointe — — 22:—

57. Bottelier, Jüe JJood van Adonis }y

58. Denzelven, De Geboorte van Adonis") ve

59. Boubgue, {L. d) Een Landfchap, waarin

Latone, de Boeren in Kikvor-

fchen doet veranderen, Coclair 61:—

60. Bourgh, (L F. Du) Bachus en Ariadne,

elkander liefkozende , J. C Brand — — 38:—

61. Boutze. Een Kamer, waarin een Vrouwtje

zittende te Speldewerken , J.

Luyten — — 20:10

62. Blommen, (P.v.) Een Heuvelachtig Land¬

fchap, met Krvgslieden, A. Cock 35:—

63. Bloe-

Sluiten