Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io)

N°. Door

igP. Gtlhnans, (J. P.) Iri dit fluk verfchèide zooiten van Aard- eri Boomvrugten,als Afpergies,SeIlery. planten, Bloemkool,Aardfifokkeni en Wortelen, Cantaloupen, Ferukken en Appelen, Carré f ir

109. Goltzius, (/ƒ) Verbeeld in een Bergachtig Landfchap , de Broeder-

_ _ r\ . Moord van Cainaan Abel, Spaan 20:

Ho. Denzelven, Dit fraaye Cabinetftuk, vertoont halver lyfMaria Magdalena, in berouw, Wubheh

m. uooi, {/.v.) Jken Bosch en Bergachtig Landfchap, met zwaar Geboomte, A. Cock — . o,.

112. uoijen, if. v.) Len LandzigtaaneenRi-

VlPT - fin Ao Ifrtnvrr S i_„

ter zyde een Visfers Schuvt

Valet — — Jo2._

113. Graat, {B.) Eneas nevens Didogezeten

in een Rots, Half Waffenaar

114. Denzelven, Een GriekfcheHiftorie, waar

in een Wysgeer nevens zyn ^ Leerlingen, J. de Bosch 50:—

115. Griffier, (J.) In een Landfchap, ver-")

toont zig een Boere-Kermis. Ilö. Denzelven, Zynde een wederga, op dei . „ voorgrond in de Rivier leggen r looo'~

een menigte gelaaden Vaartuigen, v. d, Schley

117. Griffier, (R.) EenGezigtaandenRhyn,

Valet —. 170'—

118. Denzelven, Twee ftuks Landzigten aan

den Rhyn, verbeeldende Wintertjes, H. Elink i- 62:—

N°.ii9

Sluiten