Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. Door

146. Denzelven, Een heevige Batailje tufichen

Ruitery, v: Ankere (A ) — 42:-

147. Denzelven, Een dito, zynde een wederga

van de voorige, J. C. Brand 36:-

148. Denzelven, Een Landfchap,eenige Hee- •

ren en Paarden by een Ryfchool

JD 1 J I ~

I 49. Hugtenburg, (J. van ) Een Landfchap, verbeeldende een Campement,

. . «j-

150. Denzelven, Een heevige Schermutfeling

tuffchen Ruitery, Tver — 18c:—

- . ta 7 i? „ )_ \TT .

Geboomte, — (

152. Denzelven, Ds Wederga van de vorige,f 3 '

Beekman — )

153. Heemskerk, (J. van) Een Boere Binnen")

Vertrek, '— C 99:

15 4- Denzelven, Een dito Vertrek, Delfos 3 " 55- Hayfum, [J. van) Een Steene Tafel voor

een Nis, J. y. d. Hoop I505:

155. Denzelven, Een Aicadisch Bergachtig")

Landfchap, — ( ,

rv.,~„7...„„. t?„_ r t-> 070:

ju>crik,ciyt;ri , xl,cu uuo i-aiJCUCnap

j; Bofch — 3

353. Denzelven, Een Arcadiesch Landfchap,

Beekman — — 116:

J59- Holbeen, (.in de manier van) 't Pourtret

van een Jongman, J. Bierman 13: ï oo. Horremans, (J ) Een wel gemeubileerd}

Binnenvertrek, — /

101. Denzelven, ïLen dito als de voorgaande/ oU" J. C Brand — 3

162 Janfon, {J) Een aangenaam bevallig-.

Landfchap, — /

163 Denzelven. Een Binnenp-ez ichtvaneenV en-

Dorp naar de Kerk te zien A v. d. Schley —

"B 3 N°.iÓ4

Sluiten