Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20 )

256 D 'wulven, Een Staneus Dametje, levens-

■ g oote, A. v. d. Bgaard f42-—.

257. Neer, 'A.van dei) Een Wintergez'ct, '

H. Elink — & __b ' 253 Denzelven Een Dorpgezigt , Hal ff,

frajjenaar ■ iio- —

259- Denzelven, Ken aangenaam Zomerge- *~" ■ , Zl8\> A * d Bogaart — 86:—

260 Denzelven, Een Do.pgezigt langs een

Rivier, Om — 0~

26C Denzelven, Een dito als de vorige, sr'lo 262 Neer ' Aart van der) Een Dorpgezigt, Z)i/0 ri — «*3' K,rï ^)Een Wintergezigt, fb«foart 14U 264. N^/mV6\)HetAfbeeldzelvancenaan-

2ienlykPtrfonaadje,7.^/3ö/^ 6:-, 255- Denzelven, Een Vrouwe Pourtrait

266. Nether, (L,) Twee Stuks, verbeeldende "■ 5

vrolyke GezeKchappen , 7. £

Brand —. _ „o. ,

267. Neefs (P.) en S Franks, Het Binnen-

gezigt van de Groote of Lieve Vrouw Kerk te Antwerpen, Luiten — • <5co*—■

268 Nikkelen (7. van) en R Brakenburg, Een ' Binnengezigtvaneen Protesftan-

ju-// 7 kerk> r- Aikren iB) 21:-

269. Nikkelen IJ. van\ Het Binnengezigt van

een Kerk der Proteltanten

Troeft van Groenedoele — ie—»

270. Oftade, (A van) hen Buitenhuis by Ge- '

boomte, met Boeren en Boerinnen , J. Luyten — Q2*'—

271. Denzelven, Een dito Wooning met drie

Boertjt. Beekman — 220:—

*N°.272

Sluiten