Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24 }

Door

317. Denzelven, Een gezicht van een Stads"

Wal op een oude Poort, waarfchynnlyk een Gezicht der itad Amfterdam, Güdemeester 6oc-*

318. Denzelven, Een Bofch Gezicht, C. S Roos 4c:—

319. Denzelven, Een natuurlyk Duinachtig

Landfchap, v. d. Schley 116:—

320. Ruysdaal (S.) Een aangenaam Land-

? fchap, Delfos — 35;

321. Ryn, (R. van) Voor een fteenen Nis,

ftaat een Jongeling halverlvf in defrige Kleeding, Foucquet 299:—

322. Denzelven, Een pourtrait gelykendenaar

Rembrand zelve, Foucquet 21 o:

323. Denzelven, Een biddend Besie met neer-

geflaagen Ooaen en gevouwen Handen, Fouquet — 455:—

324. Denzelven, In een Binnehuis hangt een

geflagte Os aan den Balk, jV>

man — — 52:—

325. Ryn, (R. van) Een Manshooft verbeel¬

dende een Borftltuk, Tver 350:— 326 Deirzelven, Een oud Manshoofd halverlyf,

touquet — ' — 21: —

327. Denzelven, Een Geflag-e Os hangende

aan den Balk, Nyman — 13:10

328. Sajtleeven, Een Hnng Beigachtig Rhyn

Gezicht, Tver — 42:—

329. Denzelven, Len Landfchap met veel

Geboomte, C. S. Roos - 50:—

330. Denzelven, Een Rhvn Gezift bv hoog

Gebergte, de Bofch — 35:—

331. Denzelven, t.en aangenaam Landfchap,

verbeeld de Graan- Oogst, Spruyt

van Gent — — 50:—

N.333

Sluiten