Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

N°. Dcor

44. tranch ^uinoy, Een flaapende Cupido,

ruftende op zyn Boog en Pylkoker,, J. Spaan — ƒ161: —

45. Yrancïs van Bos/uit, Een gekruid ftervend

- Chnftusbeeld, Wubbels — 8l;~45. Dito, Dit kunftryk Basreliëf, verbeeld Sufanna tot onkuisheid verzogt, Hoope — — 710:—.

47. Dito, Een Basreliëf, verbeeldende de His¬

torie van Bathfeba, Dito 610:—

48. Dito, Een Basreliëf, verbeelden-.!

de Leda en Jupiter, ( p. .

49. Dito, Een dito, zynde Venus,rus-(

tende in een Landfchap. j

50. Dito, Judith met het hoofd van

Holofernus, 1

51. Dito, Cleopatra, houdende met deC Dito 61:—

linkerhand de Slang aanC haar Borft,. —. _ J

52. Dito, Flora ter halverlyf ert van vooren

te zien, Dito — 41:—.

53 Dito, Flora ter halverlyf en van vooren

te zien, Vosmar — 12:—

54. Dito, Een rond Basreliëf, waar op is

verbeeld een Bachanaal, Tver 65: —

55- Dito, Een Ovaal, waarop is verbeeld een Kindje, en een Sater met Druiven in de hand, Lamberts 14:10

56 Falconet, Een overheerlyk Konftftuk ver-

, beeld Cupido, Hoope — o0o:

57- Hendrik de Keyzer, Een Groep van twee Beelden, zynde Merkurius die o 7 ",, .een Vrouw wegvoerd, Dito 150:—

5o. Lanckliorft, Een Basreliëf, verbeeldende Jofeph Maria en het Kindje, J. C. Brand — 32:—

jN°.59

Sluiten