Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

io:—

BEELDWERKEN van Metaal, door Onbekende Meesters.

125. De geesfeling van Christus, H. Elink 43'—" 120 EenStandbeeldverbeeldendeVenus tDlt0 127. Een danfende Eau us. \

128. Een vierkante geareeven r-laat, waarop is verbeeld, een Ecce Homo,^ Bofch 1 -sn F.pn o-edreeven ronde Plaat, daar op ver¬

beeld is^ufanna met de Ouden, Ditmar 4:— 130. Een dito, waar op Geboomte en Vogelen, Hoope — '— 4:5 vvt. Twee ftaande Oostindifche Vogelen,

J. C Brand — — — 10; 15

132. Een Krap houdende een Zeehoom, ~) 1 ,3. Een Kikvors, dito 5

134 Twee Medaillons, H. Loofe — I: 5

BEELDWERKEN van Tvoor, door Onbekende Meesters.

135 Een Basreliev waar op is verbeeld de

Gebeurtenis van Pharao, C. Dom 122: —

136. Een dito, het reegenen van het Man¬

na, dito — — — 133:~"

137. Een dito, het Wonderwerk daar Mo-

zes met zyn Roede flaat tegen de Steenrots, dito — — I35:—*

138. Een dito, zynde de Afgodendienft aan

het góüde Ivalf, dito — — ' 159. Een BasreJiêv, daar op afgebeeld is het

oprechten van de kopere Slang, dito 195:— 140 De Goude Eeuw, Elink — — 5I:— 341. De Marteling van St. Laurens , W.

Tieland — —- —- 38:— F 3 I42- Een

Sluiten