Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 46 )

No.

142. Een capitaale Schutters Beeker, Wes-

felman .—

143- Een dito Schutters Beeker, J.de Bofch 7oZ,

144. Een ronde Kru.tdoos, met Beelden

t U * vLee"wen en Tygers om de rand , dito 7:_

145. Een Hegt, gefchikt tot een Hartsvan-

ger, v. d. Schley —. __

146. Twee MelTen Hegten, met Gedierte,

M. Mozes —

147. Een Borftbeeldje , verbeeldende een

Vrouwtje, /jPaifc/.r _ „..1

148. Een Medaillon , zynde het afbeeldfel *

van een Vrouw , M. Moz's a._ 149- Een Basreliev, zynde een Boer enl

Boerin ' /

150. Eenjditodito,Venus,AdonisenCupidoX 2I:"~

Wubbels J\ 151- Twee Borfibeeldjes. ->

152. Twee dito dito, Romswinkel. f 8:5

153 Een Harlequins Hoofd, * d. Schley n--~ 154. Len Doodshoofd met een openflaande

Harsfenpan, Hantrop _ j3.io ISS- Vyf kunltige gewerkte Beelden , ver-

beeldende Bedelaars, J. de Bosch ncr—

156. Twee dito kleinder, J. C. Brand o4-_

!5I" ïwet,dltoSchoorfterave^n»^#/»i«« 21:150. Hen Mannetje, verbeeldende een MynO werker op zyn Grot. ( J59- Een dito > 19:—

16a0% Een dit° kleinder> v. d. Schley. \ 101. Een kunftig gemaakt Spinnewiel, 7. C.

161 *Twee Boftbeelden, ^ #w„&

BEELD-

Sluiten