Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(47 )

BEELDWERK van HOUT.

N°.

162. Eenige hangende Vogels, Hoope /4T« —

363. Prins Willem de Eertte,zittende,zynde een gedeelte van deszelfs Graftombe te Delft, H. Elink — 3:10

164. Een Medaillon , verbeeld de Maaltyd

des Konings Ahasveros, M. Mozes 1:—

165. Twee lang - gebaarde Mandarynen, J.

Ryken — — 6:10

166. Een Chineesch Mannetje en Vrouwtje,

Hoof tbr eeker — — 1:5

167. Een zittend Mannetje, met een Appel

in de Hand, J. C. Brand — 7:5

168. Een knielend Venus Beeldje, W. Meyer 9:5

169. Acht ftuk Wortelhoute Beeldjes en een

Vogel, Geer ding • 8:5

170. Een Beekertje en meer dan veertig fluks

tuffchenBeekeitjes in zyn Foudraal,J\

C. Brand — — 6:5

170. *Drie Beelden en een Beeker, dito 8:15

BEELDWERKEN van AARDE, door ONBEKENDE MEESTERS.

171. Koning Hendrik delVde, J. de Bosch 2a:—

172. 't Hoofd van den Romeinfche Veldheer!

Germanicus. C 4:—

173. dito, van een Veftaalfche Maagd,ditoj

174. dito, zynde een oude Vrouw, dito 3:5

175. Twee Borftbeeldjes, zynde Moriaanen,

H. Looze — — I:—,

176. Twee dito dito, kleinder, dito — —:io

177. EenKindje fpeelende met eenLammetje,T

178. Een Basreliev, waar op is verbeeld Si-f

lenus, zittende dronken op een Ezel,f 2' Dit mar — — j

N°.I79

Sluiten