Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(48)

Ne

179. Een verguld Basreliev, daar een drin¬

kende en een flaapende Boer op is verbeeld, Viet — — ƒ4:15

180. Een natuurlyk rood bont gecouleurd lig¬

gend Osje, van P. Potter, 1650. J. de

Bosch — — IO:-"-

181. Twee Roofvogels, J. Ryken —1 5:

182. Twee icgiptifche Huisgoden. . ")

183. Een Ornament van 3 Kruiken, VerfteegJ$ ^'l0

Verfcheiden Kostbaare ORNAMENTEN en ZELDZAAMHEDEN.

184 Een extraordinair fchoon Tafelblad, Wes-

felman — — — 19: —

185. Een dito marmer Tafelblad, dito 13:—

186. Een kunftige Schulp van Paerlemoer. )

187.. Een dito, zynde de weerga,,/ de bosch^ 2I:~"

188. De Hoofden der twaalf Koomfche Ce-)

zaïs, "na de Antuquen, — (

189. De Hoofden van de twaalf Gemaalin-f lo:

nen der Konmfche Cezars, dttoK J

190. Een Paerlemoer Medaillon waar op}

verbeeld zyn de W yzen uit het Ooften,C

191. Een dito ms, waar in een Beeldje;vanf 8-~""

Coraal, de Bosch — — j

192. Een Schilpadde Koffertje, dito — 4:15

193. Een dito Koffertje, A. haks , — ' 5:15

194. Een liggend wild Varken, iri Barnfteen,

A. Ebeling — — — 4: 5

195. Een zittende Wolf, — }

196. Een Bokje, S. Andries — 3

197. Een Mannetje met een Kindjeop de rug, 1

198. Een oud Manshoofd, in Wafch,> 5;—

A. Ebeling L — — — j

N°.i99

Sluiten