Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 49 ) .

Ne

iqÓ Een Schaaltje van doorfchynend Agaat,

Vy v. d. Schley — — i8:~ ooö. Pr'ms Maurits, Gouverneur van Braziel,

J. de Bofch — - — 3:^" 20ï. Twee Prinsfen uit het Huis van Nas-

fau, H Looze — . 2: 5 202 Een Viouwe Pourtraitje, en een doosje

met Maskerade kleeren daar by behoo-

rende, Viet — . 4: ao* Twee eeamaljeerde Vrouwen Pourtrait-

jes, f. de Bofch — — 810

204. Een dito Plaatje, met Bloemwerk, A Izaks 2:15

205. Verbeeld Jupiter in de gedaante van een

Stier, Europa fchaakende, omringd

van Tritons en Watergoden; de Bofch 14:10

ïo6. Twee Hiftorien uit üvidius, dito 7-—•

207. Twee dito, dito — — 3-

208. Een Dekzel tot een Tabaksdoos, ;

209. Een dito, dito voor een Snuifdoos, dito\

210. Een Dondeifteen, in 't Zilver gevat,) 5;_ 2U. Een Arentsfteen, in dito, v. d Schley $

2I2 Een Brandfpiegel, van 12 duim , Viet 17:—

213. Een dito, van 114 duim, de Bofch 17:—

214. Een Optica Spiegel, C. Sms — i'.io

215. Een Zon Microscoop, Wesfelman 13:— 216 Een Telescoop, lang 24 duim, dito 25:— 217. Een Verrekyker, lang 72 duim op zyn

Voet, Romswinkel — — lo:lS 218 Twee fraaije gewelkte ftukjes Gefchut,

Ebelmk - — ~ . ï4:ïo

219. Een kunftig Jagtroer met zyn toebehoo-

ren, Vaftbender —

220. Twee Piftoolen met dubbelde Loopen,? ?. IQ

221. Een zak Pirtocl, Wesfeling — i

222. Een Legerbyl, de greep is ingelegt met

Eurlemoer en Yvoorj, Jochums 3^

G ^ *

Sluiten