Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( S| )

243. Een Mandaryn houdende een Olyftak^

in de eene en een Vogel in de andere ƒ 3C;TO hand, \

244. Een Mandaryns Vrouw, J Ryken. J

245. Een Koopman, /

246. Een Vrouw, gekleed m het groen, ^ 4a—

J de Bosch. J 247 Een oude Mandaryn, J Ryken — B-~

248. Twee dito zittende Raadsheeren,?. Braam

Hels dingen — — 4:,°

249. Twee dito Mandarvnen, E. M. Muller T-~

250. Een Priefter verzeld met zyn Vrouw,

A. Polak — - %:;■ Ms

aqi. EenMandaryn verzeld met zynVrouw, 6

- -. r°

252. Een Koopman met zvnV rouw, A rolak 0: 5

253. Een zittende Mandaryn met zyn Vrouw,

v. Braam Helsdingen — 5-5

254. Een zittende Pi ietter met zyn Vrouw,

C Siris . — — ..— 3:,5

255 Een Man en Vrouw, v. Braam Helsdingen 9:—

256 Twee dito Chineefche Vrouwen, C^ins 2:— 257. Een Thee-Draager en een Vrouw,

Romswïnkel —. 11 •

258 Een I hee-Draager en een Pakker, dito 13:—

259. Een Werkman, — 1 3:1b

260. Een dito, dito — >

261. Een dubbelde Chineefche Duikelaar met

zyn Trap, Geit — T XV™

262. Eén enkelde dito, dito, J. Breemer 2: —

In het Y V O O R.

" 263. Een Vorftelyke Lantaren, G. Heekman 133:~ 264. Een diio, dito, zynde een weêrga ,

y.d. Schley, q~ " ^

Sluiten