Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 53 )

N°.

292. Twee dito effen wit, 7. Ryken ƒ25: 5

293. Twee dito dito kleinder,?. Braam Helsdingeni2;—

294. Een fraai Chineesch Schutje vaa acht

Deuren, J de Bofch — 35:—

294* Een Mandje, dito — — 16:—

In het PAERLEMOER.

295. Een zeskante Chineefche Tooren, J. de

Bofch — — —. 60:—

296 Deeze is in alles als. de voorige, dito 6oi—

297. Een dito, niet minder , maar zonder

Stolp, Tver — — 61:—

298. Een dito, zynde een weêrga, dito 61:—

299. Een vierkant Ristje met gebandeerde

randen, M. Mozes — 22:—

300 Een extra fraay vierkante Kistje, deBoschi^.lQ

301. Een vierkant doorgeflagene Cadrilje-

Doos, dito — . — 27:—

302. Een agtkantdoorgeflagenMandjeT

303. Een dito dito \J.Ryken 86:— 304 1- en dito dito r

305. Een dito dito J

ln Gecouleurd SPEKSTEEN.

306. Twee Chineefe Vrouwen Beelden, «5". Spyer 7: 5 307 Tvee dito Mans-Beelden , Ditmar 7:10

308. Twee dito verbeeldende Priefters, dito 7:—

309. Twee dito dito, Turk — 5;iO

310. Een ouden Chinees, S. Spyen — 4: 5

311. Twee dito, zynde een Oudman en een

Priefter, Turk — — 5:—

312. Een dito, zynde een Mandaryn met

een Kind, C. Sieris —

G 3 No.313

Sluiten